Profile
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
Khởi động cùng chương trình quốc gia NET-ZERO CO2 BY 2050​ - Là NHÀ PHÁT TRIỂN - CHỦ ĐẦU TƯ - VẬN HÀNH trong toàn bộ chuỗi giá trị Hydro xanh - Thúc đẩy nền công nghiệp xanh​
history-img
2022

 

  • Tập trung toàn bộ nguồn lực phát triển chiến lược hydro&ammonia xanh.
  • Đầu tư nghiên cứu và phát triên về chuyển đổi năng lượng và các lĩnh vực liên quan đến hydro xanh.
  • Đẩy mạnh nghiên cứu giải pháp tối ưu nguồn năng lượng tái tạo.
  • Thúc đẩy hợp tác quốc tế, phát triển thị trường châu Âu, Mỹ và toàn thế giới.
2022
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
map