TUYỂN DỤNG
image

Hãy tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp tại Minh Thạch D&L để khẳng định bản thân và giao lưu học hỏi tạo cho bản thân nền tảng kiến thức vững vàng trong môi trường làm việc chuyên nghiệp và uy tín.

Trong định hướng phát triển nhân sự, Minh Thạch D&L tập trung xây dựng chính sách thu hút nhân tài thông qua chính sách lương, thưởng đặc biệt cạnh tranh kết hợp với các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nhằm giữ chân CBNV lâu dài, xây dựng phát triển đội ngũ quản lý kế thừa nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự cấp quản lý cho những năm tiếp theo cũng như thu hút nhân lực giỏi từ nhiều nguồn khác nhau về làm việc cho Công ty.

Bước vào giai đoạn hội nhập và phát triển đất nước, cũng như các doanh nghiệp lớn của Việt Nam, Công ty Cổ Phần Minh Thạch D&L đang không ngừng hoàn thiện chiến lược phát triển Công ty, phấn đấu trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực thi công xây dựng.

Nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi và là tài sản quý giá của mọi Công ty nói chung và của Minh Thạch D&L nói riêng. Chính vì vây, chủ trương xây dựng chính sách nhân sự tại Công ty là tạo cơ hội bình đẳng cho mọi cá nhân có năng lực được thăng tiến trong sự nghiệp, với mục tiêu cao nhất là sự phát triển của Minh Thạch D&L luôn đồng hành với trách nhiệm và quyền lợi của mỗi nhân viên.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
STT Vị trí tuyển dụng Số lượng Hạn nộp hồ sơ
01 GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH 01 30/09/2022
02 GIÁM ĐỐC DỰ ÁN 01 30/09/2022
03 TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC 01 30/09/2022
04 NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH 3 12/06/2021
05 KỸ SƯ XÂY DỰNG 1 30/01/2021