Quy hoạch điện VIII được thông qua, khó khăn vẫn ở phía trước

Loading...